Auditoria Web:
Conversió visites/vendes


    No està obtenint els resultats esperats de la seva pàgina web?

    Va crear la web esperant tenir bons ingressos i just fa unes poques vendes?

    El seu negoci a Internet no acaba d'arrencar?

    El trànsit web no es tradueix en vendes?

Analisis Web Actualment existeixen molts negocis web que no arrenquen, no acaben de ser rentables encara que realitzen esforços per promocionar la pàgina.  

Pero de res serveix generar trànsit en una pàgina web, si aquesta no està preparada per a la venda, atrau magnèticament ... no sedueix 

Auditoria web és un complet anàlisi de la seva web per trobar tots aquells punts claus que fallen, que falten o sobren perquè la seva web tingui una ràtio de conversió visites / vendes molt més elevat. 

A continuació mostro els punts que s'analitzen:  

 

        La Pàgina Web:

1. - Navegabilitat.
S'estudia el sistema que s'utiliza per moure's dins de la web així com la correcta orientació a cada moment.

2. - Distribució
S'analiza la correcta distribució de tots els contingutss així com l'estructura ideal per maximitzar els resultats.

3. - Perfil
S'examina detingudament la imatge general que dóna la página web i la qual realment vol transmetre l'empresa, trobant els seus punts fluixos.

4. - Equilibri
Es valora el disseny i funcionament dels diferents components de la pàgina, així com en el conjunt de tota la web.

5. Missatge
Existeix un missatge clar, potent i eficaç? Compte amb tots els punts crítics que fan generar les vendes?

6. Credibilitat.
S'analitza si falten alguns dels punts crítics per a donar credibilitat com empresa. Sense aquests punts és difícil crear vendes.

7. Optimizació:
La pàgina web esta bén optimitzada perquè carregui ràpid des de diferents connexions? Molts webmasters no tenen en compte que no tothom visita la web des d'una connexió ADSL.

         Portada.

1.-Aparença

Es valora l'aparença i la coherència amb el perfil de públic al que va dirigit. 

2. - Utilitat.

utilidadS'estudia si realment està pensada per a ser útil al client i ofereix i cobreix les necessitats que el client espera.

3. - Descripció.

 La pàgina principal respon clarament a la pregunta: Que hi ha aquí per a mi? És important que al visitar la pàgina principal se li respongui a aquesta pregunta. 

4. - PUV

 Hi ha un PUV desenvolupat? Queda bastant clar al visitant? Si no és així haurà de crear un per a destacar de la competència. 

5. - Es demana l'acció.

 Es valora si es demana l'acció de forma correcta en les determinades ocasions on el visitant ha de realitzar-la com en la compra, subscripció, comanda , enquesta, ... 

6. - Informació de contacte:

Es mostra correctament la informació de contacte? És clau superar la desconfiança del visitant, amb una bona informació de contacte.

7. - Ganxos.

 Existeixen mecanismes perquè els visitants es sentin atrets pels continguts interiors de la web? 

8. - Accés a la informació buscada.

 Està aconseguit el sistema per a trobar una informació determinada de forma eficaç? 

 9. - Accés a la persona requerida.

accesoHi ha facilitat a poder contactar amb la persona o al departament sol·licitat dintre de l'empresa?

 

         Fidelització:

1. - Medi de captació.
Existeix un mitjà efectiu per a captar les dades dels visitants com l'adreça d' e-mail? Aquest l'única forma de poder realitzar un contacte en un futur o un seguiment.

2. - Ganxos
Existeixen ganxos per a motivar al visitant a repetir la visita regularment en la web?

         Posicionament:

1. - Links.
Disposa la pàgina de suficients links cap a ella per a generar tràfic de qualitat i popularitat?

2. - Optimizació:
El codi font de la pàgina està optimitzada degudament perquè els cercadors la pugin posicionin bé?

3. - Indexació.
Està la web donada d'alta en els principals cercadors? I si és així, quins llocs ocupa dintre d'ells.

4. - Elements negatius.
Existeixen elements interns de la programació de la pàgina que afecten negativament en el posicionament en els cercadors?

 

         Criteris Técnics

1. - Velocitat:
El servidor ofereix una velocitat de descàrrega ràpida? Temps mitg en descargar les pàgines.

2. - Fiabilitat del servidor:
S'analitza l'estabilitat del servidor, tenint en compte diversos factors com els servidors DNS disponibles o la seguretat del servidor.

3. - Enllaços.
Existeixen enllaços trencats dintre del domini?

4. - Compatibilitat:
compatibilitat-buscadoresLa pàgina és compatible per a tots els navegadors i plataformes? (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Safari, Chrome...)

L'informe lliurat detalla una valoració de cada punt i les recomanacions dels canvis específics a realitzar per a millorar l'efectivitat del lloc web.

Amb aquest informe tindrà efectes immediats en els resultats en la seva web.

El plaç d'entrega es de una setmana aproximadament.


Sol·licitar més Informació...

Pie-sinletras