consultoria-SEO

Consultoria SEO:

 

El servei de consultoria SEO està dissenyat per analitzar i detectar tots els factors que els cercadors tenen en compte al indexar els continguts d'una web i detallar les millores i solucions factibles per a la resolució dels problemes.

 

 Tecnologia utilitzada en la web.

 Optimizació de càrrega ràpida per diferents connexions.

 Estructura interna de la web (capçalera, menus, barres laterals).

 Títols de les pàgines

 Continguts indexables de las pàgines.

 Arquitectura de la informació i linking intern i extern.

 Utilizació de mapes del lloc (XML i HTML) i robots.txt. 

 Imatges: noms i alts.

 Us de Flash, Ajax, JavaScript, etc.

 Validació d'acord als estàndards de la W3C.

 Compatibilitat de diferents navegadors: Explorer, Firefox, Google Chrome..

 Quantitat de pàgines indexades en comparació amb la competència.

 

L'informe lliurat detalla una valoració de cada punt i les recomanacions dels canvis específics a realitzar per millorar l'efectivitat del lloc web.

 

Sol·licitar més Informació...

Pie-sinletras